PGD Vučja vas

PGD Vučja vas

Prostovoljno gasilsko društvo Vučja vas

Operativa

Bistvo delovanja gasilskega društva skozi 100-letno zgodovino je operativno članstvo, ki se je izobraževalo, izvajalo vaje, tekmovalo ter se udeleževalo različnih intervencij. Pomagali smo pri poplavah, požarih in drugih nesrečah.
Nudili smo tudi prevoze pitne vode v sušnih obdobjih. Operativno delo članstva se je iz generacije v generacijo spreminjalo, saj smo vseskozi nabavljali sodobno gasilsko opremo za intervencije. Tako imamo trenutno v garaži dve vozili, in sicer GVM-1 in GVC 16/40 z vso opremo po tipizaciji društva ter reševalni čoln za reševanje iz vode.

Smo nosilec prvega požarnega okoliša GZ Križevci. Imeli smo veliko tekmovalnih desetin: od pionirjev, mladincev, članov A in B, članic B, veteranov in ekipo veslačev. V dvorani gasilskega doma so vidni tudi rezultati teh enot, ki so v zadnjih dvajsetih letih osvojile preko 140 pokalov. V društvu imamo izobraženih 25 operativcev: 1 višjega gasilskega častnika prve stopnje, 1 gasilskega častnika prve stopnje, 2 časnika in 5 nižjih častnikov. Od 25 operativcev jih ima 7 specialnost nosilec dihalnega aparata, 6 jih ima opravljeno specialnost za strojnika in 2 sta sodnika gasilsko-športnih disciplin.

Naše delo bo tudi v prihodnje usmerjeno v pomoč človeku, živalim in premoženju.