PGD Vučja vas

PGD Vučja vas

Prostovoljno gasilsko društvo Vučja vas

O društvu

Najprej na kratko o vasi

Vučja vas je gručasto naselje, ki leži ob regionalni cesti Ljutomer-Gornja Radgona na prehodu Murskega polja v Radensko polje. Prvotno naj bi se bila vas imenovala Volčinja ves (baje po županu Volčinu, čigar ime izhaja iz besede volk). V otokarskem urbarju (1265-1267) se za Vučjo vas pojavljajo naslednja imena: Wultschinsdorf, Wltschindorf in Wltschin. Leta 1824 tudi Wolfsdorf.

V sredini naselja stoji vaška kapela, zgrajena v letu 1876. V njej je baročni kip Ecce Homo. Obnovljena je bila v letu 1984. V prometni nesreči jo je delno zrušil tovornjak, zato so leta 1986 domačini zgradili novo kapelo nekaj metrov vstran od regionalne ceste. Na severnem delu vasi proti Hrastju-Moti stoji sredi njiv baročni kip sv. Roka v spomin na kugo med letoma 1680 in 1681. Zgrajen je na mestu, kjer so pokopavali mrliče.

Na jugu Vučje vasi stoji mogočna zgradba iz leta 1906. Takrat je bila ustanovljena dvorazredna šola, pozneje je objekt služil obrtniški dejavnosti, v letu 2011 pa ga je Občina Križevci porušila.

 

Objekt stare šole je takratna Občina Ljutomer kljub statičnim pomislekom iz leta 1975 v letih 1990 do 1993 preuredila v stanovanjski blok. Sočasno so gasilci prizidali nov vaško-gasilski dom. Zaokrožena celota z nogometnim igriščem je sedaj prostor druženja vseh generacij v vasi. Danes živi v Vučji vasi 234 prebivalcev. Poleg Prostovoljnega gasilskega društva v vasi aktivno delujeta še Kulturno društvo in Športno društvo Vučja vas. Prepoznavnost
Vučje vasi se je vsekakor povečala ob izgradnji pomurske avtoceste z izvozom Vučja vas. Pred tem se je v letih 2000-2002 zgodila prenova vasi. Za potrebe tranzita se je v celoti obnovila regionalna cesta, zaradi česar so morali porušiti domačijo Šumakovih, na obeh straneh ceste pa so naredili pločnike z ulično razsvetljavo.

 

 

»Gasilca ne dela blesteči kroj,
temveč čut ljubezni do človeštva,
čut ljubezni do svojega bližnjega,
čut ljubezni do naroda in svoje domovine!«
(Fran Barle, 1864-1928)